Spildevand i det åbne land

Det åbne land er en betegnelse for områder, der ikke er offentligt kloakeret. Her kan du søge om tilladelse til nedsivning eller udledning af spildevand og regnvand. 

Afledning af spildevand og regnvand i det åbne land

Kommunen giver tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Spildevandet bliver ofte ledt til en trix-, septik- eller bundfældningstank og er dermed indbefattet af tømningsordningen.

Læs mere om tømningsordningen her

Har du fået din ejendom tilsluttet den offentlige kloak og sløjfet dit gamle spildevandsanlæg, kan kloakmesteren færdigmelde tilslutningen på nedenstående link:

Færdigmeld tilslutning til offentlig kloak

Hvis du skal etablere et nedsivningsanlæg til spildevand, kan du anmelde det via nedenstående link:

Anmeld nedsivningsanlæg her

Vi skal rense mere - for miljøets skyld

Som led i vandplanerne skal en lang række ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensningen, fordi den nuværende spildevandsrensning på ejendommen ikke lever op til kravene.

Den forbedrede spildevandsrensning er afgørende for at opnå en forbedret vandkvalitet i vores vandløb og søer.

Vi kan opnå bedre spildevandsrensning på to måder: enten skal det eksisterende spildevandsanlæg opgraderes til gældende lovkrav, eller også kan ejendommen kobles til det offentlige kloaksystem.

Hjørring Kommune er påbegyndt processen og vil i de kommende år påbyde ejere at forbedre spildevandsrensningen.

Gælder det også din ejendom, hører du fra os.

Ansøg om dispensation for kloakering

Du kan ansøge om dispensation for kloakering. Alle ansøgninger bliver behandlet, og du vil som ansøger modtage et svar på mail med afgørelsen.

Der er ikke faste krav til, hvornår der kan gives dispensation, men der gives som udgangspunkt kun dispensation til godkendte anlæg under 20 år.

Dispensationen vil derfor også kun gælde frem til anlægget er 20 år gammelt.

Herefter vil kravene, der er dispenseret for, være gældende.

Ansøg om dispensation for kloakering her