Sundhedsplejens undersøgelser af spæd- og småbørn

Sundhedsplejersken giver dig råd og vejledning i dit eget hjem om dit barns og din families sundhed og trivsel.

Sundhedsplejersken lytter og taler med jer om de emner, der er vigtige for netop jeres familie. Du kan altid kontakte din  sundhedsplejerske, når du har brug for vejledning ud over de planlagte konsultationer. 

Se mere om hjemmebesøg og konsultation samt find sundhedsplejens pjecer om små- og spædbørn, længere ned på siden.

Læs mere om hjemmebesøg og konsultation 

I de første måneder af jeres barns liv og indtil barnet er 8-10 måneder kommer en sundhedsplejerske på besøg hjemme hos jer. Sundhedsplejersken undersøger jeres barn og taler med jer om livet med et lille barn.

Når jeres barn er  0-14 dage samt ca. 2, 4 og 8 måneder, tilbyder sundhedsplejersken besøg hjemme hos jer.

Ved hjemmebesøget undersøger sundhedsplejersken dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling på linje med barnets øvrige udviklingspunkter. Vi ser på barnets samspil med jer, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Ved besøget hjemme hos jer, når barnet er ca. 2 måneder, tilbyder sundhedsplejersken, at I kan udfylde et spørgeskema med fokus på familiens psykiske trivsel. Sundhedsplejen anbefaler, at begge forældre deltager.

Efter de første besøg hjemme hos jer tilbyder Sundhedsplejen jer at komme i konsultation hos sundhedsplejersken.
Konsultationen afholdes et bestemt sted i jeres nærområde. I bliver tilbudt konsultation når jeres barn er 2-4 uger og 5-7 måneder.

I konsultationen kan I snakke om aktuelle udfordringer og jeres barn bliver undersøgt.

Herunder finder du pjecer til dig med små- og spædbørn