Nyt fra borgmesteren

Publiceret 03-05-2022

På det seneste byrådsmøde d. 27. april var Hjørring Musiske Skole et vigtigt punkt – som det i øvrigt har været det seneste års tid. Den Musiske Skole har behov for nye rammer efter flytningen fra den tidligere Vestre Skole i Dronningensgade til midlertidige lokaler på Nordbovej.

Borgmester, Søren Smalbro
Borgmester, Søren Smalbro

Der er fuld enighed i byrådet om, at den optimale placering af Den Musiske Skole er skråt overfor banegården, og samtidig er der også enighed om, at skolen skal have nye rammer – altså en ny bygning at flytte ind i. Og begge dele har vi sammen lavet en hensigtserklæring om at arbejde videre med.

Samtidig er der et ønske om, at en ny bygning også skal kunne række bredere ud og rumme unge mennesker. En evt. ny bygning skal derfor, udover at være musikskole, også være ”et ungested”. Vi har gode faciliteter over hele kommunen for sports- og idrætsinteresserede unge. Det nye hus skal være et tilbud eller en ramme, hvor unge, der ikke lige er sportsinteresserede, har mulighed for at være sammen. I en uddannelsesby som Hjørring, med et væld af uddannelser på og omkring Skolevangen, giver det jo virkelig god mening at skabe rammer til de unge mennesker – også efter skoletid. Nu skal forvaltningen og rådgivere arbejde videre med et forslag, som byrådet så skal drøfte og tage stilling til sidst på året, inden det skal videre i licitation.

Om kort tid er det igen tid til at sætte skarpt fokus på vores natur. Naturmødet i Hirtshals vender tilbage d. 19. til d. 21. maj i sin helt oprindelige og helt rigtige form, som vi kender det med; debatter, telte, boder, aktiviteter og masser af mennesker. Det er Hjørring Kommunes folkemøde - i år med temaet “bro eller barriere?”. Jeg glæder mig, og det bliver helt fantastisk igen at mærke stemningen, se mange mennesker fra nær og fjern, og ikke mindst opleve debatter og dialog i fysisk form – face to face. Håber mange af jer også lægger vejen forbi.

Den første, mere akutte tid, med at tage imod flygtninge fra Ukraine og sørge for at give dem tag over hovedet, mad og det allermest nødvendige, er ved at være overstået. Nu handler det om at hjælpe dem videre, når de har fået opholdstilladelse – med eksempelvis job, en bolig, institutionsplads og/eller skolegang til børnene osv. Det er en stor og vigtig opgave, som vi naturligvis tager på os. Vi ønsker at give både voksne og børn de bedste muligheder for at komme videre med deres tilværelse. Så skal det jo heller ikke være nogen hemmelighed, at vi naturligvis har en forventning om, at der følger en passende økonomisk håndsrækning med til opgaven fra staten.

Her til sidst vil jeg lige sige et par ord om de mange gravkøer og opgravninger på og omkring Springvandspladsen i Hjørring. Ja, det er noget rod lige nu… På den lange bane er jeg ikke i tvivl om, at det en oplagt og super løsning at kunne kombinere kloakering og klimatilpasning, og samtidig give vores bymidte atmosfære med rindende små bække ned gennem gågaden og flere hyggelige steder at sidde. Planen er, at rodet og larmen vil vare frem til lidt ind i sommerferien. Så støt gerne op om butikkerne mens det står på – også selvom det er lidt mere besværligt end det plejer at være.