Nyt fra borgmesteren

Publiceret 08-04-2022

Det her er det første ”nyhedsbrev” fra mig. Min tanke er jævnligt at skrive nogle linjer om, hvad der optager byrådet og andre aktuelle sager.

Borgmester Søren Smalbro
Borgmester Søren Smalbro

Det seneste byrådsmøde d. 30. marts var præget af mange punkter, som der ofte altid er i begyndelsen af året. Især var der mange frigivelsessager på dagsordenen. Det er sager, hvor vi i byrådet skal godkende udbetalingen af penge til forskellige investeringer - øremærkede penge i budgetaftalen.

Vi er så småt i gang med budgetprocessen for de kommende år. Og det er en smule surrealistisk. Lad mig forklare hvorfor. Netop nu har vi i Hjørring Kommune en historisk stor kassebeholdning på godt og vel 400 millioner. Det er godt og solidt.

Samtidig kan vi se, at vi i de kommende år har en ubalance i kommunens regnskab hvert år på 125 millioner kroner - i minus vel at mærke. Altså når vi holder de fremtidige indtægter op imod de fremtidige udgifter, vi ved der kommer, mangler vi på den lange bane 125 millioner kroner hvert år i fremtiden. Vi har simpelthen flere udgifter end indtægter.

Og det er her den store kassebeholdning kommer ind i billedet. For det er jo nærliggende at tænke, at vi så kan tære på den til at dække ubalancen på de 125 millioner kroner de kommende år. Og det er til en vis grad også rigtigt. Men – for der er et stort men. Som kommune må vi ikke komme under 130 millioner kroner i kassebeholdning – svarende til ca. 2000 kroner pr. borger. Selvom det er vores plan at bruge kassebeholdningen til at dække vores underskud de kommende to år, så er det jo en stakket frist.

Det er nødvendigt, at vi på den lidt længere bane kigger på det underskud, vi har. Hvert år på 125 millioner kroner. Derfor er et stort flertal i byrådet blevet enige om, i første omgang, at arbejde på at finde besparelser på i omegnen af ca. 60 millioner kroner, og på den lidt længere bane ønsker vi, at foretage investeringer, som kan gøre vores drift billigere - med virkning fra 2024.
Som borgmester er jeg glad for, at et massivt flertal byrådet er indstillet på at gå i gang med denne store opgave.

Her i begyndelsen af foråret er det en stor glæde at konstatere, at Corona rykker længere og længere væk. Vores samfund er fuldt ud åbent igen, og vi kan glædes over at se hinandens ansigter og smil, der ikke længere er gemt væk bag mundbind. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle til at huske på de butikker, mindre erhvervsdrivende, små og store virksomheder og ikke mindst kulturinstitutioner, som blev ramt og måske stadig er ramt af et økonomisk efterslæb fra ”corona-tiden” – dem skal vi huske at støtte.

Jeg bliver meget glad over at se den store villighed til at hjælpe i forbindelse med krigen i Ukraine. Det er både rørende og imponerende at opleve omfanget af hjælp og donationer - i det hele taget jeres evne til stå sammen om at støtte flygtningene fra Ukraine. Det er både private, virksomheder og foreninger. Det er virkeligt imponerende, og herfra skal der lyde en stor tak! Vi står alle foran en flygtningesituation, som vi endnu ikke kender omfanget af, eller har det fulde overblik over. Vi har endnu heller ikke som kommune et klart billede af, hvor stor opgaven bliver. Med den vilje og evne jeg har set og oplevet seneste uger, er jeg ikke i tvivl om at vi sammen nok skal løfte opgaven.