Pulje til foreningstilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Arrangerer din forening aktiviteter for børn, unge og voksne med særlige behov? 

Målgrupperne for puljen er børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, ligesom det kan omfatte personer med sindslidelser eller mere socialt betingede årsager. Fælles er, at målgruppen har brug for noget ekstra for at deltage i foreningslivet. 

Foreninger er velkomne til at søge både til eksisterende og nye tiltag.

Blot som eksempel på, hvad puljen kan anvendes til kan nævnes: (listen er ikke udtømmende)

  • ekstra trænerinstruktør
  • særlige uddannelse af instruktører, da specialviden er vigtig før igangsætning
  • coach/vejleder til igangsætning af hold/aktivitet
  • særlige rekvisitter/redskaber mv. til målgruppen
  • tilskud til haltimer f.eks. begrundet i mindre hold
  • særlige kørselsbehov eller ledsagebehov
  • PR/udgifter til særlig indsats for at gøre opmærksom på aktiviteten

Fritidslivet skal forstås bredt. Det handler ikke kun om idræt i foreningsregi, men mange andre aktiviteter f.eks. spejder osv.

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. september 2023.

Link til ansøgningsskema

Kontakt:

Fie Aksglæde Wognsen; fie.aksglaede.wognsen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3734
Peder Thøgersen; peder.thoegersen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3242.

 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger