Pulje til foreningstilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Her på siden finder du information om Hjørring Kommunes pulje til foreningstilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.

Målgruppen for puljen er børn, unge og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt socialt udsatte grupper. Der afgrænses ikke til særlige handicap, diagnoser eller særlige sociale udfordringer. Fælles er, at målgruppen har brug for noget ekstra for at deltage i foreningslivet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 1. februar, 1. juni og 1. september 2024. Alle ansøgninger over 10.000 kr. behandles i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Initiativer og udviklingstiltag indenfor kriterierne, som beløber sig til under 10.000 kr. kan behandles administrativt med løbende ansøgningsfrist.

Budget

I 2024 er der afsat 166.924 kr. til puljen.

Læs mere

Puljen har til formål er at tilgodese foreninger, der har behov for at anvende ekstraordinære driftsmidler til at gennemføre aktiviteter på grund af særlige behov hos deltagerne eller som følge af en inklusionsindsats.

I Hjørring Kommunes skal alle borgere have mulighed for at deltage i fritids- og foreningslivet - også borgere med særlige behov. For at understøtte denne ambition, er der oprettet en pulje til foreningstilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.

Der kan søges om støtte til:

  • Ekstra udgifter f.eks. begrundet i mindre hold/færre kontingentindtægter
  • Ekstra instruktør f.eks. begrundet i funktionsnedsættelser
  • Særlige kurser eller uddannelse af instruktører
  • Indkøb af coach eller vejleder til igangsætning af hold/aktivitet
  • Særlige rekvisitter eller redskaber som tilgodeser målgruppens behov og funktionsnedsættelser
  • PR eller udgifter til særlig indsats for at gøre opmærksom på aktiviteten
  • Oprettelsen af særhold, men også til inklusion på ordinære hold
  • Alle typer af fritidsaktiviteter og ikke kun til bevægelses- og idrætsaktiviteter.

Midlerne kan anvendes til nye og eksisterende tiltag. Ved gentagne ansøgninger til det helt samme tiltag, vil Fritids- og Folkeoplysningsudvalget eller administrationen vurdere ansøgningens fortsatte relevans ud fra en samlet vurdering.

 

Alle folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper i Hjørring Kommune kan søge puljen.

Ved særlige nyskabende samarbejdsprojekter kan offentlige/kommunale institutioner søge puljen om finansiering, såfremt samarbejdet/aktiviteten involverer en folkeoplysende forening. Sociale foreninger kan ikke søge puljen.

Der ydes principielt ikke tilskud til allerede afholdte udgifter.

Der ydes ikke tilskud til indkøb af dyr. Ej heller gives der tilskud til opstaldning af heste, i henhold til folkeoplysningsloven.

Ved bevilling fra puljen opfordrer vi foreningen til, at tilbuddet offentliggøres via kommunens hjemmeside på:

Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

Du sender din ansøgning via dette link:

Link til ansøgningsskema

Ring til os

Tal med fritidskonsulent Emma Handrup

41 22 37 34

Skriv til os

Skriv til Emma Handrup

Send en e-mail