Tilskud til 'Aktiviteter for Børn og Unge'

Regnskab 2022

Regnskab og tilhørende regnskabsoplysninger for 2022 skal indberettes i den ny Fritidsportal.

Gå til Fritidsportalen 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for kode til at logge ind, kan du kontakte:

 fritid@hjoerring.dk

Pulje til nye foreninger og/eller nye aktiviteter

Hvis I får nye aktiviteter i 2023, som I ikke kunne forudse ved den ordinære ansøgningsfrist 15. oktober 2022, er det muligt at søge om aktivitetstilskud og lokaletilskud ved den ekstraordinære ansøgningsfrist 1. september 2023.

Tilbuddet gælder både nye foreninger og eksisterende foreninger

Der er ikke et ansøgningsskema. Foreningen indsender en ansøgning med oplysning om baggrunden for ønsket til fritid@hjoerring.dk. I ansøgningen oplyses det forventede medlemstal for 2023. Hvis der søges om lokaletilskud vedhæftes et budget for lokaleudgifterne.

Se mere om reglerne for aktivitetstilskud og lokaletilskud her 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger