Nedrivning af minkfarme

De nedlagte minkfarme giver store mængder byggeaffald, når de skal nedrives og bortskaffes.

AVV's genbrugspladser har ikke kapacitet til at modtage de store mængder byggeaffald fra minkfarmene.

Derfor skal alt forbrændings- og deponiaffald fra minkfarme afleveres direkte til de kommunale modtageranlæg.

På samme måde skal alt genanvendeligt affald fra minkfarme afleveres direkte til godkendt modtager.

Husk at anmelde affaldet senest 14. dage før du ønsker at påbegynde nedrivningen.

Kom godt i gang

Herunder finder du en vejledning, et hjælpeskema til anmeldelse af byggeaffald fra minkfarme og en liste med godkendte modtagere.

Læs, hvordan du anmelder byggeaffald fra minkfarme her

Hjælpeskema til anmeldelse af byggeaffald fra minkfarme

Se liste over godkendte modtagere her

Anmeld affaldet via Byg og Miljø her

Du kan også læse mere på AVVs hjemmeside.

 Gå til AVV her

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring