Leverandørregisteret

Velkommen til Hjørring Kommunes leverandørregister, hvor leverandører kan indtaste deres oplysninger, og derved tilkendegive deres interesse for og synliggøre sig ifm. kommende udbud på varer og tjenesteydelser til kommunen.

Registeret er udarbejdet, for at kommunen og leverandører lettere kan finde hinanden, når vi indhenter tilbud i henhold til Hjørring Kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Registeret skal derfor ses som en kanal, hvor mulige leverandører kan gøre opmærksom på sig selv, uden dog at have en aktuel aftale med kommunen.

Tilmelding til leverandørregisteret

Udfyld nedenstående formular, for at blive registreret i leverandørregisteret.

Indtast firmaets navn

Indtast firmaets adresse

Indtast bynavn

Indtast firmaets postnr.

Indtast firmaets Cvr. Nr.

Indtast antal ansatte i firmaet

Indtast firmaets kontaktperson

Indtast telefon- eller mobilnr.

Indtast mailadresse til kontaktpersonen

Indtast firmaets branchekode

Indtast firmaets hjemmesideadresse

Jeg accepterer via mit flueben i feltet "Accept af opbevaring og brug af data", at Hjørring Kommune må gemme og bruge de indtastede data, indtil jeg skriftligt til indkoebskontoret@hjoerring.dk meddeler, at jeg ønsker mine data slettet igen. Læs mere om databeskyttelse på http://hjorring.dk/om-kommunen/databeskyttelse

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Indkøb og Udbud
Hjørring Kommune