Værdighedspolitik

Hjørring Kommunes Værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives af den kommunale ældrepleje til personer over folkepensionsalderen.

Temaer

For at kunne skabe rammerne for et værdigt liv for borgere, som har fået brug for pleje eller hjælp, tager værdighedspolitikken udgangspunkt i følgende seks temaer:

  • Kommunikation
  • Kvalitetstid
  • Selvbestemmelse
  • Kompetente medarbejdere
  • Forebyggelse
  • En værdig død

Baggrunden

Baggrunden for at Hjørring Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik er, at der i forbindelse med indgåelsen af Finanslovsaftalen for 2016 blev afsat 1 milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje. For at få del i disse midler skal Hjørring Kommune beskrive, hvordan kommunen arbejder med værdighed i ældreplejen.