Plan for ungdomskriminalitet


Plan for sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

 

Hjørring Kommunes "Plan for sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet" indeholder både overordnede værdier, visioner og mål, der udspringer af Hjørring Kommunes Børne-, Unge-, og Familiepolitik, samt konkrete strategier og indsatser for det trivselsfremmende og forebyggende arbejde, der har særligt og direkte kriminalpræventivt sigte.

 

Læs Plan for ungdomskriminalitet