Fagstrategi for Børne- og Familieområdet

Fagstrategien "Fælles Børn - Fælles Indsats" sætter rammen for de kommende års fokus på Børne- og Familieområdet.

 

I Hjørring Kommune ønsker vi at give børn, unge og familier de bedst mulige betingelser for trivsel, sundhed, læring og udvikling. Det indebærer bl.a., at flere børn, unge og familier med behov for støtte opspores tidligt og får støtte på et tidligere tidspunkt. Samtidig er der en særlig opmærksomhed på at involvere familien og familiens netværk til gavn for barnet, så det kan få en tilværelse så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt.

Fagstrategi for Børne- og Familieområdet