Talent- og Eliteidrætspolitikken

Hjørring Kommunes Talent- & Eliteidrætspolitik sætter retning og rammer for udvikling af gode forhold for kommunens foreninger, talenter og eliteidrætsudøvere.

Politikken har særligt fokus på 5 indsatsområder: samarbejde, foreninger, talenter og eliteidrætsudøvere, trænere, faciliteter.

Læs Talent- og Eliteidrætspolitikken online

Download Talent- og Eliteidrætspolitikken