Ret til at få rettet dine oplysninger

Du har ret til at få rettet (berigtiget) oplysninger om dig, hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger.

Du har også altid ret til at sende os supplerende oplysninger til din sag, hvis du mener at der mangler oplysninger, eller at de eksisterende oplysninger er ufuldstændige.

 

Hvis vi er enige i, at oplysningerne er forkerte, skriver vi tydeligt i sagen, at oplysningerne er forkerte og ikke må anvendes (disse oplysninger vil altså blive blokeret).

Vi tilføjer samtidig de rigtige oplysninger, og vil dermed sørge for, at kun de rigtige oplysninger bliver anvendt fremadrettet.

Vi sletter ikke de forkerte oplysninger, fordi vi som offentlig myndighed skal kunne dokumentere, hvad der er sket i sagen, men vi vil ikke længere bruge oplysningerne.

Hvis vi har videregivet de forkerte oplysninger til andre, vil vi tage kontakt til disse personer eller myndigheder og underrette dem om, at oplysningerne er forkerte og samtidig oplyse de korrekte oplysninger.

Hvis vi ikke er enige i, at oplysningerne er forkerte, vil vi lave en tilføjelse i sagen, hvor det fremgår, at du ikke mener, at oplysningerne er rigtige. Vi vil samtidig tilføje, hvad du mener, der er korrekt.

Vi vil også træffe en afgørelse om, at vi ikke kan imødekomme din anmodning om at få oplysningerne rettet, fordi vi ikke mener, at de er forkerte. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Datatilsynet.

Hvis du mener, at en subjektiv eller faglig vurdering er forkert – eksempelvis en vurdering fra din læge, eller fra din sagsbehandler – kan vi sjældent tilsidesætte denne vurdering, men vi vil lave en tilføjelse i sagen, hvor det fremgår, at du ikke er enig i den pågældende vurdering.

Hvis vi ikke imødekommer din anmodning om at få rettet oplysningerne, vil vi træffe en afgørelse herom. Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Datatilsynet.

Hvis du mener, at der er oplysninger, som skal rettes, skal du kontakte os.