Fritid og Kultur

Her kan du følge med i, hvordan situationen med coronavirus påvirker fritids- og kulturtilbuddene i Hjørring Kommune.