Sne og glatføre

Når det bliver rigtig vinter med sne og is, har vi brug for at få ryddet sne og saltet vores veje, stier og fortove, så vi alle kan færdes sikkert. Læs her hvordan.

De overordnede veje i Danmark sneryddes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet rydder sne og salter på Hirtshalsmotorvejen og hovedlandevej nr. 451( Hjørring – Åbybro) samt hovedlandevej nr. 452 ( Hjørring – Frederikshavn).

Se kort over den aktuelle sne- og glatføresituation på statsvejene her

Kommunens offentlige veje er inddelt i 5 vinter-vejklasser og 3 vinter-stiklasser.

Hvor ofte vejene og stierne bliver saltet/ryddet afhænger af, hvilken vinter-klasse vejen eller stien tilhører.

På kortet nedenfor kan du søge din egen adresse frem og se, hvilken klasse den tilhører.

Klik på den blå trekant i øverste venstre hjørne for at få signaturforklaringen frem. Under kortet kan du via linket se, hvor ofte vejene i de forskellige vejklasser bliver saltet/ryddet.

Se kort over vejklasser her

Se, hvor ofte vejklasserne sneryddes her

Se Hjørring Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ her

Som grundejer har du som udgangspunkt selv ansvaret for at holde fortovet, der grænser op til din ejendom.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor det ikke er dig som grundejer, der har pligten til snerydning og glatførebekæmpelse.

Her er det i stedet Hjørring Kommune som vejmyndighed, der har ansvaret.

Læs mere om undtagelserne her

 

Er du grundejer på en privat fællesvej eller -sti, skal du selv stå for at få ryddet sne og/eller salte på vejen.

De private fællesveje skal i følge kommunens vinterregulativ sneryddes, som de kommunale veje i vinter-vejklasse 5.

Derfor er der ikke krav om, at de private fællesveje bliver ryddet for sne eller saltet.

Se vinter- og renholdelsesregulativet her

 

Kontakt os

Park og Vej