Sne og glatføre

Når det bliver rigtig vinter med sne og is, har vi brug for at få ryddet sne og saltet vores veje, stier og fortove, så vi alle kan færdes sikkert. Læs her hvordan.

De overordnede veje i Danmark sneryddes af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet rydder sne og salter på Hirtshalsmotorvejen og hovedlandevej nr. 451( Hjørring – Åbybro) samt hovedlandevej nr. 452 ( Hjørring – Frederikshavn).

Se kort over den aktuelle sne- og glatføresituation på statsvejene her

Kommunens offentlige veje er inddelt i 5 vinter-vejklasser og 4 vinter-stiklasser.

Hvor ofte vejene og stierne bliver saltet/ryddet afhænger af, hvilken vinter-klasse vejen eller stien tilhører.

På kortet nedenfor kan du søge din egen adresse frem og se, hvilken klasse den tilhører.

Klik på den blå trekant i øverste venstre hjørne for at få signaturforklaringen frem. Under kortet kan du via linket se, hvor ofte vejene i de forskellige vejklasser bliver saltet/ryddet.

Se kort over vejklasser her

Se, hvor ofte vejklasserne sneryddes her

Se Hjørring Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ her

Hvem skal rydde for sne og sikre farbart fortov?

I 2015 blev lovgivningen på området ændret. Her blev der blandt andet ændret på reglerne for hvem, der skal rydde og glatførebekæmpe fortovene.

Som grundejer har du som udgangspunkt selv ansvaret for at holde fortovet, der grænser op til din ejendom.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor det ikke er dig som grundejer, der har pligten til snerydning og glatførebekæmpelse. Her er det i stedet Hjørring Kommune som vejmyndighed, der har ansvaret.

Billederne nedenfor forklarer princippet. Grundejer har forpligtigelsen til snerydning og glatførebekæmpelse i de tilfælde, hvor fortovet er markeret med blåt.

Billedet viser grundejerens pligt til at vedligeholde fortovet omkring sin ejendom

Her er grundejer forpligtiget til at vintervedligeholde og renholde fortovet hele vejen omkring ejendommen – også det på bagsiden. Det skyldes, at der er et fortov hele vejen omkring ejendommen.

Billedet viser grundejerens forpligtelse til at vedligeholde fortovet rundt om sin ejendom

Her er grundejer forpligtiget til at vintervedligeholde og renholde fortovet på for- og bagside af huset.

Forklaringen er, at der langs den offentlige vej er et offentligt areal forbeholdt fodgængere. Det offentlige areal kunne f.eks. være fortov, sti eller græsrabat.

Grundejer er ikke forpligtiget til at vintervedligeholde og renholde en eventuel sti.

Billedet viser grundejerens forpligtelse til at vedligeholde fortovet omkring sin ejendom

Her er grundejer kun forpligtiget til at vintervedligeholde og renholde fortovet på ejendommens indgangsside. Dette skyldes, at ingen offentlige arealer forbeholdt fodgængere fører hen til fortovet på bagsiden.

Såfremt du som grundejer har gående adgang (hul i hækken eller låge i hegnet) til fortovet på bagsiden, er du dog også forpligtiget til at tage dig af fortovet på bagsiden.

Hvordan skal fortovet ryddes?

Vær opmærksom på, at fortovet skal ryddes i en sådan bredde, at fodgængere uhindret kan passere. Tænk på at fodgængere med barnevogne og rollatorer har brug for mere end en smal sti for at kunne færdes sikkert. 

Du kan lægge snebunkerne på den resterende del af fortovet eller på den nærmeste del af kørebanen. Læg ikke sne på cykelstien.

Så længe der er plads, vil sneen fra vejen blive skubbet op i vejkanten af kommunens folk, sådan at både fortov, cykelsti og kørebane er farbar.

 

Er du grundejer på en privat fællesvej eller -sti, skal du selv stå for at få ryddet sne og/eller salte på vejen.

De private fællesveje skal i følge kommunens vinterregulativ sneryddes, som de kommunale veje i vinter-vejklasse 5.

Derfor er der ikke krav om, at de private fællesveje bliver ryddet for sne eller saltet.

Se vinter- og renholdelsesregulativet her

 

Kontakt os

Park og Vej