Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Værdigrundlag

Arbejdsmarkedsudvalgets værdigrundlag

Arbejdsmarkedsudvalgets vision og mission er for arbejdsmarkedspolitikken er at tilstræbe den klogeste kurs til varig forankring på arbejdsmarkedet.
Værdigrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedsudvalget i foråret 2018.

Værdigrundlaget er bundet op på en vision forbundet med otte elementer:

  Figur med de otte elementer i Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets værdifigur

Meningsgivende indsats

Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for arbejdspladsen og for samfundet.

Værdighed

Borgerne skal mødes med respekt, diskretion og tillid, og inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde medansvar for eget forløb.

Kompetencer og Uddannelse

Borgere skal vejledes individuelt om kompetenceudvikling og uddannelse, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledningen sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne.

Vækst og jobskabelse

De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og jobskabelse - i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv.

Service til virksomhederne

Jobcentrets virksomhedsservice skal være virksomhedernes primære samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne.

Individet og det hele menneske

Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov, og inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs af sektorerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Et rummeligt arbejdsmarked

Arbejdsmarkedspolitikken skal understøtte inklusion af borgere med nedsat funktionsevne ved udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.

Vejledning til de unge

Den enkelte unge skal tilbydes den rette vejledning på det rette tidspunkt, med henblik på at træffe det rette valg af uddannelse og erhvervsfokus.

 

Læs mere om Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget her

Et stærkt netværk i Hjørring Kommune

Ungegarantien

Alle kommunens unge skal have de bedste muligheder og forudsætninger for at følge deres egen individuelle drøm om et godt liv.
Det hjælper netværket Ungegarantien med.

Besøg Ungegarantien på www.ungegarantien.dk