d. 29. september kl 15:00

Grundlovsceremoni 2021

Hjørring Kommune afvikler grundlovsceremonien på i byrådssalen på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Efterårets Grundlovsceremoni afholdes 
onsdag d. 29. september 2021 kl. 15:00.

Husk:
- Tro-og loveerklæring
- Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Danmark
- Gyldig legitimation.

 

Grundlovsceremoni – Efterår 2021

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Hjørring Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i efteråret. Grundlovsceremonien skal holdes tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at den aktuelle lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft.

Det er alene borgere som er bosat i Hjørring Kommune, eller som har dokumenterbar tilknytning til Hjørring Kommune, der kan deltage i Grundlovsceremonien. Tilknytning kan være, at du studerer i Hjørring Kommune, eller er ved at flytte til Hjørring Kommune.

For at blive dansk statsborger skal du inden 2 år efter, at den lov om indfødsret du er optaget på er trådt i kraft, deltage i en grundlovsceremoni, hvor du skriver under på en særlig ceremonierklæring. Ceremonien højtideligholder og markerer det øjeblik, hvor du bliver dansk statsborger.

Om ceremonien

Grundlovsceremonien afholdes onsdag d. 29. september 2021 kl. 15:00 i byrådssalen på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Her skal den nye statsborger til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 

Deltagere må medbringe én gæst til ceremonien.

Grundet Corona-virus stilles der ikke krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonien for at blive danske statsborgere. Endvidere kan det betyde, at ceremonien afholdes individuelt for hver enkelt deltager.

 Hjørring Byråd har besluttet, at formanden for Integrationsrådet deltager i Grundlovsceremonien.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til Grundlovsceremonien er d. 6. september 2021. Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.

 

Medbring legitimation og blanket til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først må underskrive blanketten ved Grundlovsceremonien, ikke inden.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:
Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien. Vær opmærksom på dette i god tid inden ceremonien.

Tilmeldingsfristen er udløbet

HUSK Tro- og loveerklæring

Inden Grundlovs-ceremonien skal du huske at indsende tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du kan ikke deltage i Grundlovsceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien her

Kontakt

René C. Thorsen
AC-fuldmægtig
Arbejdsmarkedsforvaltningen