SKP, det opsøgende team ved socialpsykiatrien

Vi henvender os til udsatte borgere med særlige sociale udfordringer, borgere der af forskellige årsager afviser eller ikke kan benytte de tilbud der er i det etablerede system.

Alle socialt udsatte borgere, bekymrede naboer, familie, samarbejdspartnere m.fl. kan frit henvende sig til det opsøgende team.

Kontakten foregår på dine præmisser, og i det tempo du ønsker. Vi er et uvisiteret og anonymt tilbud, der ikke videregiver oplysninger eller iværksætter støtte uden din medvirken.

Støtten kan foregå i dit hjem, i et værested, i en offentlig bygning som f.eks. biblioteket, borgerservice eller på gaden.

SKP er vedholdende og tålmodige, så du får en reel mulighed for at få netop den støtte og hjælp, du ønsker og har mulighed for.

Støtten kan ydes både som en midlertidig og en længerevarende indsats.

Det opsøgende team kan også medvirke til at skabe kontakt til værestederne i socialpsykiatrien eller værestederne for socialt udsatte borgere samt kontakt med DGM.

Der er ingen alternativer til Det opsøgende Team.

SKP yder hjælp og støtte til de mest udsatte, og til dig der ikke modtager støtte fra det etablerede system.

Kontakt

Det Opsøgende Team

Tlf.: 41 93 68 86
Tlf.: 41 93 69 61