Værestedet

Huset i Overgade

Huset i Overgade er socialpsykiatriens værested i Hjørring, som henvender sig til voksne borgere med psykiske vanskeligheder og psykisk sårbarhed.

Huset i Overgade er et aktivitets- og samværstilbud, et fristed der lægger stor vægt på brugerindflydelse. De brugere der ønsker det inddrages i flest mulige beslutninger og aktiviteter i og omkring Huset.

Vores overordnede ønske i Huset er at være et sted, hvor du som bruger kan hente støtte og hjælp til at udvikle og forstærke dine personlige ressourcer, så du får mulighed for at mestre din tilværelse på nye måder.

Vi er noget for dig, hvis du søger samvær og fællesskab, støtte og opmuntring, frihed og åbenhed. Har du lyst til at møde andre mennesker i et fordomsfrit miljø så kig forbi Huset i Overgade. Her kan du møde ligesindede og engagerede mennesker, der hjælper DIG med DINE problemer.

Hvad tilbyder vi?

Huset rummer kontorer og arbejdsrum for både personale og brugere, spille- og legerum samt caféen, hvor der er mulighed for at komme og opholde sig som cafégæst og købe eller lave et billigt måltid mad.

Du har også tilbuddet om, at deltage i vores forskellige planlagte aktiviteter og arrangementer om eftermiddagen og aftenen. Vi arrangerer f.eks. fællesspisning, spiller spil og holder hyggeaftener. Vi tager også på museum eller går i biografen. Du er selvfølgelig meget velkommen til at komme med forslag eller selv planlægge aktiviteter og arrangementer.

På værestedet inddrages man i beslutninger og praktiske opgaver efter lyst og evne. Huset tilbyder at være det væksthus, hvorfra du i dit eget tempo og ud fra dine individuelle personlige kompetencer kan få hjælp til at forbedre din livssituation.

Derudover tilbyder Huset også vores brugere motion, da vi indgår i et samarbejde med idrætsforeningen IFS-Hjørring. IFS-Hjørring er en idrætsforening drevet af og for mennesker med sindslidelser og psykisk sårbarhed. Aktiviteterne spænder vidt lige fra det stillesiddende til mere fysisk betonede aktiviteter.

Hvem er vi?

Personaleteamet i socialpsykiatrien er tværfagligt sammensat, og vi er primært uddannet inden for social- og sundhedssektoren. Udover at vi alle brænder for vores arbejde, sker der løbende relevant opkvalificering af medarbejderne for derved at sikre, at vi arbejder ud fra et fælles teoretisk og metodisk grundlag.

Huset i Overgade er et åbent tilbud uden personregistrering og behandling, hvor tryghed og socialt samvær med ligestillede er nøgleordene. Du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi, når du har lyst. Så kan vi sammen finde ud af, om Huset i Overgade er noget er noget for dig.

Personalet vil være til stede i alle 4 væresteder på forskellige tidspunkter i løbet af ugen i tidsrummet 9.30-15.00

Kontakt

Huset i Overgade

Overgade 7
9800 Hjørring

Telefon
4193 6486
4193 6172
4193 6931
4193 7404
4193 6070
4193 7277

Åbningstider
Kontakt personalet på tlf. for åbningstider