Værestedet

Bøjen i Hirtshals

Bøjen er et værested med aktivitets- og samværstilbud, der henvender sig til voksne borgere i med psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed

Ideen med Bøjen er at lave et fristed, hvor du i trygge rammer kan møde ligesindede. Du kan komme for at få en snak både med brugere og personale, læse dagens avis, deltage i fællesspisning eller i andre aktiviteter. Du kan også komme blot for at være sammen med andre.

Der kræves ingen visitation for at komme her. Du kan komme og gå, som du har lyst og det er gratis at benytte tilbuddets faciliteter. Mad, drikke og andet er der dog brugerbetaling på.

Hvad tilbyder vi?

Vi hjælper dig med at skabe et socialt netværk, og vi giver gerne råd og vejledning. Du kan også bruge os til at tale med om personlige problemer, når du i perioder har det svært. Bøjen tilbyder at være det væksthus, hvorfra du i dit eget tempo og ud fra dine individuelle personlige kompetencer, kan få hjælp til at forbedre din livssituation.

Vi tilbyder også forskellige aktivitetsmuligheder. Vi arrangerer fællesspisning, spiller spil m.m. Vi kan også tage på museum eller gå i biografen.

På værestedet inddrages du i beslutninger og praktiske opgaver efter lyst og evne. Du er selvfølgelig meget velkommen til at komme med forslag eller selv planlægge aktiviteter og arrangementer.

Bøjen har indrettet træværksted og et motionsrum i kælderen. Derudover tilbyder Bøjen brugerne motion gennem samarbejde med idrætsforeningen IFS-Hjørring. IFS-Hjørring er en idrætsforening drevet af og for mennesker med sindslidelser og psykisk sårbarhed. Aktiviteterne spænder vidt lige fra det stillesiddende til mere fysisk betonede aktiviteter.

Hvem er vi?

Personaleteamet i socialpsykiatrien er tværfagligt sammensat, og vi er primært uddannet inden for social- og sundhedssektoren. Udover at vi alle brænder for vores arbejde, sker der løbende relevant opkvalificering af medarbejderne for derved at sikre, at vi arbejder ud fra et fælles teoretisk og metodisk grundlag.

Bøjen i Hirtshals er et åbent tilbud uden personregistrering og behandling hvor tryghed og socialt samvær med ligestillede, er nøgleordene.

Du er altid velkommen til at ringe eller komme, så kan vi sammen finde ud af om du synes, at Bøjen i Hirtshals er noget for dig.

Personalet vil være til stede i alle 4 væresteder på forskellige tidspunkter i løbet af ugen i tidsrummet 9.30-15.00

Kontakt

Bøjen i Hirtshals

Skagerakvej 3
9850 Hirtshals

Telefon
4193 6486
4193 6172
4193 6931
4193 7404
4193 6070
4193 7277

Åbningstider
Kontakt personalet på tlf. for åbningstider