Botilbuddet

Nørrebro

Botilbuddet Nørrebro henvender sig til borgere med forskellige psykiske vanskeligheder

Botilbuddet Nørrebro har 13 pladser og henvender sig til borgere med psykiske vanskeligheder som angst, social fobi, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, depression, borderline, skizofreni, opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD) OCD, samt mindre personlighedsforstyrrelser. Vores beboere har det fællestræk, at de alle er mennesker med brug for hjælp til at håndtere hverdagen i egen bolig. Målgruppen for borgere på Nørrebro befinder sig kognitivt inden for, eller tæt på normalområdet.

Botilbuddet er ikke døgndækket.

Som beboer på Nørrebro kan du opleve et trygt, tilpasset og inspirerende miljø, hvor der ydes en særlig faglig indsats.

Vi tilbyder dig nogle gode rammer for en hverdag, der kan være med til at bringe stabilitet og overskud ind i dit liv. Vi yder støtte til træning af sociale færdigheder gennem fælles aktiviteter i og ud af huset, som f.eks. biografture, friluftsture og sport samt hjemlig hygge. Støtten foregår individuelt såvel som i gruppen.

Vores medarbejderstab er sammensat af pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

For at opretholde og sikre, at vi arbejder ud fra tidens mest korrekte og bedste arbejdsmetoder og teorier, gennemgår alle kontinuerlig efter- og videreuddannelser.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og kompetencer. Vores værdier bygger på et humanistisk systemisk menneskesyn og empowerment-perspektivet eller "Hjælp til selvhjælps"-tanken.

I samarbejde med beboeren arbejder vi hen imod, at vi i fællesskab opnår øget selvstændighed, så man får modet og lysten til at flytte ud af fælleskabet og i en anden bolig, hvor der er mindre eller ingen støtte tilknyttet.

Hvis du har en sindslidelse, er over 18 år og ønsker at bo på Nørrebro, skal du henvende dig til en sagsbehandler ved Hjørring Kommune.

Ved ansøgning eller vejledning om botilbud, skal du kontakte en rådgiver ved Handicapafdelingen i på tlf. 72 33 33 33. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen.

Du er altid velkommen til at komme og kigge og få en snak med personalet. Aftal gerne på forhånd, se tlf. nederst.

Efter et besøg vil der i samarbejde med rådgiver blive aftalt visitationsmøde, hvor det afgøres om du kan tilbydes en plads.

Når der er en ledig lejlighed, behandles indstillingen af myndighedsafdelingen.

Kontakt

Nørrebro

Nørrebro 24G
9800 Hjørring
Tlf.: 41 93 45 44  og 41 22 35 57 

Telefonrådgivning og personlig henvendelse:
Tirsdag og torsdag:
kl. 8.00-22.00

Onsdag, fredag og lørdag:
kl. 8.00-15.00

Søndag kl. 14.00-22.00

Afdelingsleder:
Søren Hjelm Kristensen
Tlf.: 41 22 57 28