Botilbuddet Tørholmsvej

Botilbud til voksne borgere med psykiske vanskeligheder.

Tørholmsvej er et botilbud til voksne borgere med psykiske vanskeligheder såsom angst, depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelser m.m.

Fælles for målgruppen er et behov for støtte for at kunne få dagligdagen til at fungere.

Kontakt

Botilbuddet Tørholmsvej

Afdelingleder

Jannie Jensen
Tlf: 41 22 56 56