Brugerindflydelse

Brugerindflydelse er højt prioriteret i socialpsykiatrien i Hjørring Kommune

Brugerindflydelse er højt prioriteret i socialpsykiatrien i Hjørring Kommune, og der er derfor vedtaget en række tiltag, der har til formål at lade brugeren få indflydelse i hverdagen.

Brugerråd i de socialpsykiatriske væresteder

Værestederne har ét fælles brugerråd, som er brugernes talerør i forhold til personalet, ledelsen og politikerne. Derudover har hvert enkelt værested samtidig muligheden for at oprette lokale brugerråd.

Det fælles brugerråd kan udtale sig om alle forhold vedrørende værestederne, og er bl.a. repræsenteret ved ansættelse af personale. De gode hensigter og den gode dialog er nogle af de bærende kræfter i samarbejdet mellem brugerråd og personalet.

Brugerrådet består af 5 personalerepræsentanter og 2 støttecenterbrugere. Sekretærfunktionen bliver varetaget af centerlederen. Medlemmer af brugerrådet sidder maksimum i en to-årig periode, men kan genvælges. Det enkelte medlem er samtidig ikke bundet i de to år, men kan træde ud af rådet efter eget ønske. Herefter kan en ny person indtræde i brugerrådet.

Der bliver afholdt møder hver anden måned, og brugerrådet har bl.a. været med til at udarbejde en overordnet rygepolitik, en kost- og motionspolitik samt en trivselsaftale.

Den overordnede brugerstyring varetages af et brugerråd, som vælges på en årlig generalforsamling.

Beboermøder

Der afholdes løbende bruger- og beboermøder på de enkelte væresteder. Her er der mulighed for at tage alle emner op, der har med fællesskabet at gøre, eller temaer der ønskes debatteret. På beboermøderne tilrettelægges bl.a. også daglige aktiviteter og særlige arrangementer.

Det er intentionen, at bruger- og beboermøderne skal være selvstyrede og et forum, hvor alle kan komme til orde i forhold til hinanden og det enkelte værested.