Kørekort i udlandet

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Medbring dit almindelige, gyldige kørekort sammen med det internationale

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

Priser på ombytning af kørekort (2024) Pris
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 360 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 180 kr.
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 180 kr.

Du får dit internationale kørekort ved at møde personligt op i en hvilken som helst kommunes borgerservice.

Det internationale kørekort er gyldigt 1 år fra udstedelsesdatoen 

Inden du møder op i borgerservice skal du sikre dig, om din kommune kræver tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

  • dit gyldige, danske kørekort
  • pasfoto efter gældende regler.

Vær opmærksom på, at du selv skal medbringe et foto. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.

Er du dansker med bopæl i udlandet, og har du mistet eller skal have fornyet dit kørekort, skal du henvende dig hos den udenlandske myndighed for kørekort.

Det er som regel din udenlandske bopælskommune, du skal henvende dig til. Det vil sige du ikke længere kan få udstedt et nyt kørekort i Danmark.

Kørekortmyndigheden vil bede dig om en bekræftelse på, at dit kørekort er udstedt i Danmark. Denne bekræftelse skal du selv indhente ved at henvende dig skriftligt til Færdselsstyrelsen.

Ansøgningen på bekræftelsen skal indeholde din fødselsdato og din nuværende adresse.

Hvis du har mistet dit kørekort, skal du også redegøre for, hvordan det er mistet. Det er vigtigt, at du husker at underskrive ansøgningen.

Ansøgningen skal sendes med brev eller mailes til:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Tlf: 7221 8899
Mail: info@fstyr.dk

Når du modtager bekræftelsen, skal du tage den med til myndighederne i udlandet.

Indhold leveret af Borger.dk

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring