Hvis du ikke betaler

Borgerservice

Betaler du ikke dine regninger til tiden, vil restancen blive registreret indtil betaling har fundet sted.

Betaler du ikke dine regninger til tiden, vil restancen blive registreret til modregning i udbetalinger fra det offentlige, indtil betaling har fundet sted.

Registreringen bevirker, at bl.a. overskydende skat ikke umiddelbart kan udbetales. I visse tilfælde vil de oplysninger vi har registreret om dig, blive videregivet til andre offentlige myndigheder efter reglerne i Persondataloven.

Manglende betaling er forbundet med en del omkostninger.


Der på løber f.eks. morarenter på restancer vedrørende ejendomsskatter, som du ikke har betalt rettidigt.
Udover tilskrivning af renter vil manglende betaling resultere i gebyrer fra kr. 100,00 op til kr. 250,00 pr. rykkerskrivelse.

Hvis du ikke betaler vil kommunen rykke for kravet op til 2 gange.

Hvis du ikke betaler rykkeren, eller benytter dig af muligheden for at indgå en betalingsaftale med Hjørring Kommune, vil kravet blive oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen – Læs mere på www.skat.dk

Telefontid 09.00 - 13.00

Betalingskontoret
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til selvbetjening?