Almene boligorganisationer

Byrådet skal føre tilsyn med kommunens almene boligorganisationer i henhold til § 164 i Lov om almene boliger.

Kommunen (Byrådet) og boligorganisationerne skal mødes regelmæssigt om boligorganisationens virksomhed, herunder udviklingen i de enkelte boligområder. Det kaldes en styringsdialog.

Kommunen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til Byrådet. De årlige rapporter bruges som grundlag for dialogmøderne med kommunen. Du kan se referaterne fra den gennemførte dialog nedenfor.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om tilsyn og drift af almene boliger skal redegørelsen for den gennemførte dialog indeholde:

  1. Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår
  2. En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

Styringsdialogmøder 2020

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BoVendia

Styringsdialog Domea Hjørring

Styringsdialog Domea Hirtshals

 

Styringsdialogmøder 2019

I forlængelse af regnskabsåret 2018 har Hjørring Kommune afholdt styringsdialogmøder med de fire almene boligselskaber i efteråret 2019/januar 2020.

Hjørring Byråd har den 29. april 2020 godkendt de herpå udarbejdede referater og aftaledokumenter samt taget boligselskabernes årsregnskaber for 2018 til efterretning.

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog BS Nordjylland

Styringsdialog Bovendia

Styringsdialog Bovendia

Styringsdialog Domea Hjørring og Hirtshals

Styringsdialog Domea Hjørring

Styringsdialog Domea Hirtshals