Udmeldelse af privat pasningsordning

Du kan melde dit barn ud af den private pasningsordning med en måneds varsel til den sidste dag i en måned, eller jvf. den kontrakt du har lavet med den private pasningsordning.
På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside er det muligt at lave digital udmeldelse.

Udmeldelse skal meddeles direkte til den private pasningsordning, herefter skal du lave den digitale udmeldelse.

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger