Sådan foregår en sprogvurdering

En sprogvurdering foregår som en leg med barnet, der har til hensigt at registrere barnets sproglige udvikling.

Børn, der går i dagtilbud

Sprogvurderingen foretages i børnehaven af en pædagog, der kender jeres barn. Er jeres barn tosproget foretages sprogvurderingen af en tosprogs-vejleder sammen med en pædagog, der kender jeres barn.

Hvis resultatet af sprogvurderingen viser, at jeres barn har behov for støtte, vil børnehaven informere jer. Børnehaven sætter herefter tiltag i gang, der skal styrke jeres barns sproglige udvikling i hverdagen. Som forældre vil I kunne få vejledning i, hvordan I selv understøtter jeres barns sproglige udvikling bedst muligt.

Hvis sprogvurderingen viser, at jeres barn har brug for en særlig sproglig indsats, vil børnehaven i samarbejde med jer, inddrage PPR. PPR råder over bl.a. tale- og hørekonsulenter, som kan hjælpe børnehaven og jer som forældre med at afklare, hvilken hjælp jeres barn har brug for.

Børn, der ikke går i dagtilbud

Omkring jeres barns treårs fødselsdag vil I som forældre modtage en henvendelse fra den børnehave, der skal foretage sprogvurderingen.

Sprogvurderingen foretages i børnehaven af en pædagog. Er jeres barn tosproget foretages sprogvurderingen af en tosprogs-vejleder. I har som forældre mulighed for at være med under sprogvurderingen.

Hvis sprogvurderingen viser, at der skal iværksættes en fokuseret eller særlig indsats, vil I som forældre blive kontaktet af en af Hjørring Kommunes tale- og hørekonsulenter og/eller tosprogs-vejleder, der i samarbejde med jer aftaler det videre forløb.

Har du spørgsmål?

Du kan altid spørge personalet i børnehaven om dit barns sprogudvikling eller kontakte PPR.

Du finder lovgivningen omkring sprogvurdering nedenfor:

Læs Dagtilbudsloven §§ 11 og 12