Priser og tilskud

Her kan du se priser og tilskud for dagpleje, vuggestue, børnehave samt frokostordning.

2023

Priser fra 1. januar til 31. december 2023

Dagpleje  
Dagpleje, heldags 2.976 kr.
Dagpleje, deltids 2.143 kr.

 

Vuggestue  
Vuggestue, heldags 3.254 kr. 
Vuggestue, deltids 2.343 kr.
Frokostordning* 567 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 2.030 kr. 
Børnehave, deltids 1.461 kr.
Frokostordning* 557 kr.

 

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskende tilskud tildeles automatisk.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling - Klik på linket i højre side. Hvis du vil søge om fripladstilskud, skal du logge ind med nemid og starte ansøgningen.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud

 

2022

Varsling om prisstigning d. 24/6 2022

Fru Hansens Kælder, som leverer mad til frokostordningen, har varslet en prisstigning. Prisstigningen udløses af ekstraordinære prisstigninger på fødevarer og vil have virkning fra 1. oktober 2022.

 Forældrebetaling:

 

Pris før prisstigning

Pris efter prisstigning

Prisstigning

Vuggestue

                    550 kr.

                         566 kr.

           16 kr.

Børnehave

                    548 kr.

                         567 kr.

           19 kr.

 

Priser fra 1. januar til 31. december 2022

Dagpleje  
Dagpleje, heldags 2945 kr.
Dagpleje, deltids 2121 kr.

 

Vuggestue  
Vuggestue, heldags 3162 kr. 
Vuggestue, deltids 2277 kr.
Frokostordning* 550 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 1967 kr. 
Børnehave, deltids 1416 kr.
Frokostordning* 548 kr.

 

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskende tilskud tildeles automatisk.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling - Klik på linket i højre side. Hvis du vil søge om fripladstilskud, skal du logge ind med nemid og starte ansøgningen.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud