Priser og tilskud

Her kan du se priser og tilskud for dagpleje, vuggestue, børnehave samt frokostordning.

Priser fra 1. januar til 31. december 2022

Dagpleje  
Dagpleje, heldags 2945 kr.
Dagpleje, deltids 2121 kr.

 

Vuggestue  
Vuggestue, heldags 3162 kr. 
Vuggestue, deltids 2277 kr.
Frokostordning* 550 kr. 

 

Børnehave  
Børnehave, heldags 1967 kr. 
Børnehave, deltids 1416 kr.
Frokostordning* 548 kr.

 

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskende tilskud tildeles automatisk.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling - Klik på linket i højre side. Hvis du vil søge om fripladstilskud, skal du logge ind med nemid og starte ansøgningen.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud