Vil du /I være plejefamilie

Har du/I lyst til at gøre en forskel?

I Hjørring Kommune har vi brug for pleje,-aflastnings og netværksfamilier der har lyst og overskud til at gøre en forskel for et barn, der har det svært.

Herunder kan du / I læse mere om de forskellige typer af plejefamilier

Plejefamilie på fuld tid

Som plejefamilie åbner I jeres hjem for et barn, som har haft nogle svære livsbetingelser. Barnet indgår som en del af jeres familie og kan bo hos jer i en kortere eller længere periode og nogle gange resten af barndommen. Jeres vigtigste opgave er at skabe nære relationer til barnet og samtidig være i stand til at samarbejde med barnets forældre og andre vigtige personer i barnets liv.

Vil du vide mere? 

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte Familieplejeteamet. Du kan også læse mere om, hvad det vil sige at være plejefamilie på Socialtilsyn Østs hjemmeside.

Socialtilsyn Øst står for at godkende plejefamilier i Hjørring Kommune.

Som aflastningsfamilie har I mulighed for at give et barn og forældre en tiltrængt pause i bl.a. weekender og ferier.

At være aflastningsfamilie betyder, at et barn eller en ung kommer på besøg i jeres familie i en kortere eller længere aftalt periode.
Det kan variere, hvor ofte barnet kommer, men det vil typisk være en eller to weekender om måneden. Der kan også være behov for, at barnet kommer hos jer i kortere ferieperioder.

Hvem kommer i i aflastning?

Der kan være mange årsager til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det kan være, at der er problemer i enten barnets eller forældrenes liv.

Eller der kan være tale om handicappede børn, hvor forældre eller søskende har brug for at pusterum.

Sådan bliver i aflastningsfamilie

Hvis I er interesseret i at vide mere, er I velkomne til at kontakte familieplejeteamet. 

Hvis I kender et barn i jeres familie eller øvrige netværk, der skal anbringes, har I mulighed for at blive netværksplejefamilie for barnet.

 Som netværksplejefamilie skal I godkendes som plejefamilie til et bestemt barn, som I har en nær relation til i forvejen. Det kan være et barn i jeres familie, eller et barn en af jer fx er fodboldtræner eller skolelærer for. Relationen mellem jer og barnet spiller en afgørende rolle for, om I kan blive godkendt.

Sådan bliver I netværksfamilie

Det er Hjørring Kommunes familieplejeteam, der godkender netværksplejefamilier.

Hvis I ønsker at blive godkendt som netværksplejefamilie, skal I kontakte plejefamilieteamet.

Kontakt

Familiepleje-teamet
Helle Frederiksen
Tove Jørgensen
Michelle Godt
Miriam Lychegaard Ahrens