Familievejledning

Hvis I bliver forældre til et barn med nedsat funktionsevne, har I mulighed for rådgivning og vejledning fra kommunen.

Forældre til et nyfødt barn med funktionsnedsættelse eller forældre til et barn, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst, har ret til 1-2 samtaler med en familievejleder. Familievejlederen tilbyder rådgivning og vejledning om jeres families rettigheder og muligheder for hjælp. 

Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger og er derfor alene et tilbud til jer om rådgivning.

I kan henvende jer, så snart det er konstateret, at jeres barn har et handicap. 

Målgruppe

 

Der er tale om børn mellem 0-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Familievejledningen gives i henhold til Servicelovens § 11, stk. 8.

Kontakt

Familievejleder Gitte Klausholm, 41937217.
Familievejleder Line Walther, 41937655.